Change Language/Changer la langue/Alterar Idioma/Cambiar Idioma:

If you would like to know how to cure pimples and want to read our guides in your language,
choose it from the following list.

Please remember, this translation is produced automatically.  Close

Prohlášení o zásadách

Před použitím tohoto webu si prosím pečlivě přečtěte toto Prohlášení o zásadách a smlouvu o podmínkách používání. Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s touto smlouvou o podmínkách používání. Pokud nesouhlasíte s podmínkami obsaženými v této smlouvě o podmínkách používání, nesmíte na tyto stránky přistupovat ani je jinak používat.

Výroky na tomto webu nebyly hodnoceny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv . Nic na tomto webu není zamýšleno ani by nemělo být bráno jako lékařská pomoc. Jedná se pouze o názory poskytované pouze pro vzdělávací a informační účely. Nic na tomto webu není zamýšleno ani zamýšleno jako náhrada za rady poskytované vaším vlastním lékařem nebo jiným lékařem. Pokud máte nebo máte podezření, že máte zdravotní problém, stav nebo problém, neprodleně kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče. Zde uvedené informace byste neměli používat k diagnostice nebo léčbě zdravotního problému nebo nemoci nebo k předepisování jakýchkoli léků. Měli byste si pečlivě přečíst všechny obaly a štítky produktů.

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a ochranné známky . Veškerý design webových stránek, text, grafika, zvuk, software a další obsah a jejich výběr a uspořádání jsou majetkem CurePimples.info (dále jen průvodce „How To Cure Pimples“) a jsou chráněny mezinárodním autorský zákon. Veškerá práva na tyto materiály jsou vyhrazena jejich příslušným vlastníkům autorských práv. Jakékoli jiné použití materiálů na tomto webu, včetně, ale bez omezení, reprodukce pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, modifikace, distribuce, replikace, komerční nebo jiné využití nebo tvorba odvozených děl, bez předchozího písemného souhlasu příručky „How To Cure Pimples“ , je přísně zakázáno.

Zřeknutí se odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti . Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ poskytuje tento web a jeho obsah „tak, jak je“. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ a jeho úředníci, ředitelé, zaměstnanci, dodavatelé, poskytovatelé obsahu a podobně (společně „přidružení“) neposkytují žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, s ohledem na tento web nebo jeho obsah , včetně, ale bez omezení, produktů, informací nebo služeb nabízených nebo prodávaných na nebo přes tento web nebo jakýkoli jiný web, na který tento web odkazuje (každý „odkazovaný web“) a nepřetržité a bezchybné používání tohoto webu.

Příručka „How to Cure Pimples“ a její přidružené subjekty výslovně odmítají veškerá taková prohlášení a záruky, mimo jiné včetně všech záruk prodejnosti, přesnosti, včasnosti, úplnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ a jeho přidružené společnosti nezaručují, že web ani soubory dostupné na tomto serveru neobsahují poškozená data, počítačové viry ani podobný ničivý či kontaminující kód. Žádná ústní ani písemná prohlášení průvodce „Jak vyléčit pupínky“ nebo jeho přidružených společností nevytvoří žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena. Vaše používání této stránky a jakékoli propojené stránky je na vaše vlastní riziko.

Produkty, informace, služby a další obsah poskytovaný na a prostřednictvím tohoto webu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli produktů, informací, služeb a dalšího obsahu poskytovaného na jakémkoli propojeném webu, jsou poskytovány pouze pro informační účely, aby se usnadnila diskuse se zdravotnickým pracovníkem ohledně léčby. Informace poskytované na tomto webu a propojených stránkách, včetně, ale bez omezení, informací týkajících se lékařských a zdravotních podmínek, produktů a léčby, jsou často poskytovány v souhrnné nebo souhrnné formě. Není zamýšlen jako náhrada za radu od vašeho lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka nebo za jakékoli informace obsažené na štítku nebo obalu produktu. Před nákupem nebo používáním jakýchkoli produktů, informací nebo služeb poskytovaných na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto webu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli produktů, informací nebo služeb poskytovaných na jakémkoli propojeném webu, byste měli mluvit se zdravotnickým pracovníkem.

Produkty a odkazy

Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ nepodporuje ani nedoporučuje žádný produkt nebo službu nabízenou, inzerovanou nebo prodávanou na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto serveru, mimo jiné včetně jakéhokoli produktu nebo služby nabízené, inzerované nebo prodávané na jakémkoli propojeném webu. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ může dostat vyplacenou provizi, pokud si produkt zakoupí návštěvník tohoto webu. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ není odpovědný za žádný produkt nebo službu prodanou na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto serveru ani za jakékoli nároky na kvalitu nebo výkon uplatněné na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto webu, včetně jakýchkoli nároků na kvalitu nebo výkon uplatněných na nebo prostřednictvím jakéhokoli propojeného webu.

Doporučujeme vám, aby jiné weby na internetu, mimo jiné propojené weby a weby, které odkazují na tento web, mohly obsahovat materiál nebo informace, které mohou někteří lidé považovat za urážlivé nebo nevhodné; nebo to je nepřesné, nepravdivé, zavádějící nebo klamné; nebo to je pomlouvačné, urážlivé, porušující práva ostatních nebo jinak nezákonné. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, zákonnost, slušnost nebo přesnost jakýchkoli informací a za jakékoli produkty a služby, které se objevují na jakémkoli propojeném webu nebo jakémkoli webu, který na tento web odkazuje. Průvodce „Jak vyléčit pupínky“ chce, abyste věděli, že když kliknete na odkazy (včetně reklamních bannerů), které vás přesměrují na webové stránky třetích stran, budou se na vás vztahovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.