Change Language/Changer la langue/Alterar Idioma/Cambiar Idioma:

If you would like to know how to cure pimples and want to read our guides in your language,
choose it from the following list.

Please remember, this translation is produced automatically.  Close

Izjava o smernicama

Pročitajte ovu izjavu o smernicama i sporazum o uslovima korišćenja pažljivo pre korišćenja ove lokacije. Korišćenjem ove lokacije označavate prisajedinjenje ovom ugovoru o uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa odredbama i uslovima sadržanim u ovom sporazumu o uslovima korišćenja, možda nećete pristupiti ovoj lokaciji ili je na drugi način koristiti.

Izjave na ovom vebsajtu nisu procenjene od strane Uprave za hranu i lekove. Ništa na ovom sajtu nije namenjeno ili ga treba shvatiti kao medicinski savet. To su isključivo mišljenja koja se daju samo u obrazovne i informativne svrhe. Ništa na ovom vebsajtu nije namenjeno ili namenjeno zameni za savete koje vam je dao vaš lekar ili drugi medicinski profesionalac. Ako imate ili sumnjate da imate medicinski problem, stanje ili problem, odmah se obratite zdravstvenom provajderu. Ne bi trebalo da koristite informacije sadržane ovde za dijagnostikovanje ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti, ili propisivanje bilo kakvih lekova. Trebalo bi pažljivo da pročitate sva pakovanja proizvoda i nalepnice.

Autorska prava i žigovi

Autorska prava i žigovi. Sav dizajn Web lokacije, tekst, grafika, zvuk, softver i drugi sadržaj, kao i izbor i raspored, vlasništvo su kompanije CurePimples.info (u daljem tekstu vodič "Kako izlečiti bubuljice"), a zaštićeni su međunarodnim zakonom o autorskim pravima. Sva prava na takve materijale rezervisana su za njihove vlasnike autorskih prava. Svaka druga upotreba materijala na ovom sajtu, uključujući i bez ograničenja reprodukcije u svrhe koje nisu gore navedene, modifikacija, distribucija, replikacija, komercijalna ili druga eksploatacija, ili kreiranje izvedenih radova, bez prethodne pismene dozvole vodiča "Kako izlečiti bubuljice", strogo je zabranjena.

Odricanje odgovornosti

Odricanje odgovornosti. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" obezbeđuje ovaj sajt i njegov sadržaj na "kakva jeste". Vodič "Kako izlečiti bubuljice" i njegovi službenici, direktori, zaposleni, dobavljači sadržaja i slično (zajedno, "filijale") ne daju nikakve zastupnike ili garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, u odnosu na ovaj sajt ili njegov sadržaj, uključujući bez ograničenja proizvode, informacije ili usluge koje se nude ili prodaju na ovom sajtu ili bilo kom drugom sajtu na koji se ovaj sajt povezuje (svaki od njih je "Linked Site") i

Vodič "Kako izlečiti bubuljice" i njegove filijale izričito se odriču svih takvih zastupnika i garancija, uključujući bez ograničenja sve garancije o prodaji, tačnosti, blagovremenosti, kompletnosti, fitnesu za određenu namenu i nenašastvo. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" i njegove filijale ne garantuju da će sajt ili fajlovi dostupni na sajtu biti oslobođeni oštećenih podataka, računarskih virusa ili sličnog destruktivnog ili kontaminiranog koda. Nikakve oralne ili pisane izjave vodiča "Kako izlečiti bubuljice" ili njegovih filijala neće stvoriti bilo kakvu garanciju koja nije izričito postavljena ovde. Vaša upotreba ove lokacije i bilo koje povezane lokacije je pod vašim jedinim rizikom.

Proizvodi, informacije, usluge i drugi sadržaji koji se obezbeđuju na ovoj lokaciji i preko nje, uključujući bez ograničenja bilo kakve proizvode, informacije, usluge i drugi sadržaj obezbeđen na bilo kojoj povezanoj lokaciji, obezbeđuju se u informativne svrhe samo da bi se olakšala diskusija sa zdravstvenim stručnjakom u vezi sa lečenjem. Informacije navedene na ovom sajtu i povezanim lokacijama, uključujući informacije bez ograničenja koje se odnose na medicinska i zdravstvena stanja, proizvode i tretmane, često se daju u sažetoj ili zbirnoj formi. Nije namenjen kao zamena za savet vašeg lekara ili drugog zdravstvenog radnika ili bilo koje informacije sadržane na bilo kojoj nalepnici ili pakovanju proizvoda. Pre kupovine ili korišćenja bilo kog proizvoda, informacija ili usluga koje se pružaju na ovoj lokaciji ili preko nje, uključujući bez ograničenja bilo kakve proizvode, informacije ili usluge navedene na bilo kojoj povezanoj lokaciji, trebalo bi da razgovarate sa zdravstvenim stručnjakom.

Proizvodi i veze

Vodič "Kako izlečiti bubuljice" ne odobrava niti preporučuje bilo koji proizvod ili uslugu koja se nudi, reklamira ili prodaje na ovom sajtu ili preko njega, uključujući bez ograničenja bilo koji ponuđeni proizvod ili uslugu, oglašen ili prodat na bilo kom Povezanom sajtu ili preko njega. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" može biti plaćen provizijom ako posetilac ovog sajta kupi proizvod. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" nije odgovoran ni za jedan proizvod ili uslugu koja se prodaje na ovom sajtu ili preko njega ili bilo kakve tvrdnje o kvalitetu ili performansama napravljenim na ovom sajtu ili preko njega, uključujući sve tvrdnje o kvalitetu ili performansama napravljenim na ili preko bilo kog Povezanog sajta.

Savetujemo vam da druge lokacije na Internetu, uključujući bez ograničenja Povezane lokacije i lokacije koje se povezuju sa ovom lokacijom, mogu da sadrže materijal ili informacije koje neke osobe mogu da smatraju uvredljivim ili neprikladnim; ili je to netačno, neistinito, obmanjujuće ili obmanjujuće; ili je to klevetničko, klevetničko, kršenje tuđih prava ili na neki drugi način nezakonito. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" izričito se odriče svake odgovornosti za sadržaj, zakonitost, pristojnost ili tačnost bilo kakvih informacija, kao i za sve proizvode i usluge, koji se pojavljuju na bilo kom povezanom sajtu ili bilo kom sajtu koji se povezuje sa ovim sajtom. Vodič "Kako izlečiti bubuljice" želi da budete svesni da kada kliknete na linkove (uključujući reklamne banere), koji vas vode na Web lokacije trećih lica, bićete predmet politike privatnosti takvih trećih lica.